انگری برد خوابه؟

راتین این روزها وقتی می خواد بخوابه

-مامانی بابا ابیده؟

- بله عزیزم خوابیده

- انگری بردم ابیده؟

- بله عزیزم انگری بردم خوابیده

- پس ناتینم بیخوابه

 

جدیدا هر کس از راتین می پرسه کجایی می گه اراکم. فکر کنم بچم حسابی دلتنگ اراک و بابایی جونه

/ 3 نظر / 12 بازدید
ارغوان

ای جان:X جیگر این ناتین کوچولو :*

anet

زنده باشه بامزس پسرت[خوشمزه][ماچ]

صبورا

الهییییییییییییییییی ماشالا هزار ماشالا