همبازیهای خارق العاده

راتین: مامان دوست جدیدمو دیدی؟ (کلا پسرک ما جدیدا دوستان توهمی زیادی داره)
مامان: اسمش چیه دوستت؟
راتین: امام علی
(خطاب به امام علی با تشر)
امام علی اگه اسباب بازیا رو بریزی و جمع نکنی دیگه بهت نمیدم.  میدم دختر همسایه باهاشون بازی کنه.

 

قیافه مامان و بابا: نیشخند

قیافه راتین: یول

قیافه امام علی: تعجب 

/ 0 نظر / 96 بازدید