/ 3 نظر / 40 بازدید
عاطفه

چه راحت خوابیده این گل پسر. الهی ی ی ی ی ی دستهاش رو چه خوشگل مشت کرده نقطه خان.

ملیحه

ای جانم چه لالایی کرده.

ملیحه

من هندوانه میخوام............ مامان نقطه قول داده بود که وقتی نی نی هندوانه پوشید از طرف من گازش بیگیره......................[گریه]