جشن زمین

حتی پای شکسته راتین هم مانع نشد تا ما مثل هر سال توی جشن تولد زمین شرکت نکنیم. امسال مجری برنامه پنگول بود و بچه ها کلی خندیدن و خوش گذروندن.

پسرک ما امسال عاقل تر شده بود و کلی از دیدن موزه لذت برد. بعد هم یه نهار خوب با بابایی خوردیم و یه سرم رفتیم پارک نیاوران و اینجوری روز خوب راتین تکمیل شد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید