دوست داشتنیهای دوست داشتنی

مامانی کیا رو خیلی دوست داری؟؟

- محمد (پسر خاله مامانی)

- خوب بعدش؟

- هیشکا ( میشا سگ یکی از دوستان)

- خوب بعد؟

- دوست محمد

- بعد؟

- بابا جون

- بعد؟

- مامانی

- بعد؟

- نوشابه

......

 

یعنی لیست دوست داشتنیهات رو قربانننن

 

/ 0 نظر / 20 بازدید