تولد یکسالگی- شماره چهار

چهارمین تولد راتین که بزرگترینش هم بود تولدی بود که خونه پدرجون مادرجون اراکیش براش گرفتیم. البته عکسها خیلی خوب از کار درنیومد و مامانی حسابی حرص و جوش خورد.

راتین هم اصلا همکاری نکرد و همش گریه کرد بنابراین نتونستیم عکسهای خوبی بگیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 76 بازدید